truyen.hay.la
  Hay.La
  Truyện Tranh
  Tin Tức
  Mua bán
  Phim hay
  Tiểu Thuyết
  Manga
  Hài Hước
  Girl xinh
Điều khoản sử dụng | Liên hệ Đăng Nhập |Đăng Ký
Fairy Tail moi nhat chap cuoi online
  • 5
    Mashima Hiro
    Action, Adventure,
    Sơ Lược :
    Truyện về Hội pháp sư hùng mạnh Fairy Tail!   >>> Click & chia sẻ cảm nhận, cổ vũ các chú Ong đang cần cù dịch truyện nhé các bạn ~♥
Danh Sách Chapter
Tên truyện Ngày

Fairy Tail Chap cuối

đang cập nhật ...

Fairy Tail Chap mới nhất

đang cập nhật ...

Fairy Tail Chap 384

đang cập nhật ...

Fairy Tail Chap 383

đang cập nhật ...

Fairy Tail Chap 382

đọc truyện tranh Fairy Tail Chap 382 8/1/2014

Fairy Tail Chap 381

đọc truyện tranh Fairy Tail Chap 381 8/1/2014

Fairy Tail Chap 380

đọc truyện tranh Fairy Tail Chap 380 8/1/2014

Fairy Tail Chap 379

đọc truyện tranh Fairy Tail Chap 379 8/1/2014

Fairy Tail Chap 376

đọc truyện tranh Fairy Tail Chap 376 7/29/2014

Fairy Tail Chap 375

7/29/2014

Fairy Tail tập 374 phần 2

7/29/2014

Fairy Tail tập 374 phần 1

7/29/2014

Fairy Tail Chap 373

7/29/2014

Fairy Tail Chap 372

7/29/2014

Fairy Tail Chap 371

7/29/2014

Fairy Tail Chap 370

2/8/2014

Fairy Tail Chap 369

2/8/2014

Fairy Tail Chap 368

1/27/2014

Fairy Tail Chap 367

1/22/2014

Fairy Tail Chap 366

1/22/2014

Fairy Tail Chap 365

1/4/2014

Fairy Tail tập 364 phần 2

1/4/2014

Fairy Tail tập 364 phần 1

1/4/2014

Fairy Tail Chap 363

1/4/2014

Fairy Tail Chap 362

1/4/2014

Fairy Tail Chap 361

1/4/2014

Fairy Tail Chap 360

1/4/2014

Fairy Tail Chap 359

11/10/2013

Fairy Tail Chap 358

11/10/2013

Fairy Tail Chap 357

11/10/2013

Fairy Tail Chap 356

11/10/2013

Fairy Tail Chap 355

11/10/2013

Fairy Tail Chap 354

11/10/2013

Fairy Tail Chap 353

11/10/2013

Fairy Tail Chap 352

11/10/2013

Fairy Tail Chap 351

11/10/2013

Fairy Tail Chap 350

11/10/2013

Fairy Tail Chap 349

11/10/2013

Fairy Tail Chap 348

11/10/2013

Fairy Tail Chap 347

11/10/2013

Fairy Tail Chap 346

11/10/2013

Fairy Tail tập 345 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 345 phần 1

11/10/2013

Fairy Tail Chap 344

11/10/2013

Fairy Tail Chap 343

11/10/2013

Fairy Tail Chap 342

11/10/2013

Fairy Tail Chap 341

11/10/2013

Fairy Tail Chap 340

11/10/2013

Fairy Tail Chap 339

11/10/2013

Fairy Tail Chap 338

11/10/2013

Fairy Tail Chap 337

11/10/2013

Fairy Tail Chap 336

11/10/2013

Fairy Tail Chap 335

11/10/2013

Fairy Tail Chap 334

11/10/2013

Fairy Tail Chap 333

11/10/2013

Fairy Tail Chap 332

11/10/2013

Fairy Tail Chap 331

11/10/2013

Fairy Tail Chap 330

11/10/2013

Fairy Tail Chap 329

11/10/2013

Fairy Tail Chap 328

11/10/2013

Fairy Tail Chap 327

11/10/2013

Fairy Tail Chap 326

11/10/2013

Fairy Tail Chap 325

11/10/2013

Fairy Tail Chap 324

11/10/2013

Fairy Tail Chap 323

11/10/2013

Fairy Tail Chap 322

11/10/2013

Fairy Tail Chap 321

11/10/2013

Fairy Tail Chap 320

11/10/2013

Fairy Tail Chap 319

11/10/2013

Fairy Tail Chap 318

11/10/2013

Fairy Tail Chap 317

11/10/2013

Fairy Tail Chap 316

11/10/2013

Fairy Tail Chap 315

11/10/2013

Fairy Tail Chap 314

11/10/2013

Fairy Tail Chap 313

11/10/2013

Fairy Tail Chap 312

11/10/2013

Fairy Tail Chap 311

11/10/2013

Fairy Tail Chap 310

11/10/2013

Fairy Tail Chap 309

11/10/2013

Fairy Tail Chap 308

11/10/2013

Fairy Tail Chap 307

11/10/2013

Fairy Tail Chap 306

11/10/2013

Fairy Tail Chap 305

11/10/2013

Fairy Tail Chap 304

11/10/2013

Fairy Tail Chap 303

11/10/2013

Fairy Tail Chap 302

11/10/2013

Fairy Tail Chap 301

11/10/2013

Fairy Tail Chap 300

11/10/2013

Fairy Tail Chap 299

11/10/2013

Fairy Tail Chap 298

11/10/2013

Fairy Tail Chap 297

11/10/2013

Fairy Tail Chap 296

11/10/2013

Fairy Tail tập 295 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 295 phần 1

11/10/2013

Fairy Tail Chap 294

11/10/2013

Fairy Tail Chap 293

11/10/2013

Fairy Tail Chap 292

11/10/2013

Fairy Tail Chap 291

11/10/2013

Fairy Tail Chap 290

11/10/2013

Fairy Tail Chap 289

11/10/2013

Fairy Tail Chap 288

11/10/2013

Fairy Tail Chap 287

11/10/2013

Fairy Tail Chap 286

11/10/2013

Fairy Tail Chap 285

11/10/2013

Fairy Tail Chap 284

11/10/2013

Fairy Tail Chap 283

11/10/2013

Fairy Tail Chap 282

11/10/2013

Fairy Tail Chap 281

11/10/2013

Fairy Tail tập 280 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 280 phần 1

11/10/2013

Fairy Tail Chap 279

11/10/2013

Fairy Tail Chap 278

11/10/2013

Fairy Tail Chap 277

11/10/2013

Fairy Tail Chap 276

11/10/2013

Fairy Tail Chap 275

11/10/2013

Fairy Tail Chap 274

11/10/2013

Fairy Tail Chap 273

11/10/2013

Fairy Tail Chap 272

11/10/2013

Fairy Tail Chap 271

11/10/2013

Fairy Tail Chap 270

11/10/2013

Fairy Tail Chap 269

11/10/2013

Fairy Tail Chap 268

11/10/2013

Fairy Tail Chap 267

11/10/2013

Fairy Tail Chap 266

11/10/2013

Fairy Tail Chap 265

11/10/2013

Fairy Tail Chap 264

11/10/2013

Fairy Tail Chap 263

11/10/2013

Fairy Tail Chap 262

11/10/2013

Fairy Tail Chap 261

11/10/2013

Fairy Tail Chap 260

11/10/2013

Fairy Tail Chap 259

11/10/2013

Fairy Tail Chap 258

11/10/2013

Fairy Tail Chap 257

11/10/2013

Fairy Tail Chap 256

11/10/2013

Fairy Tail Chap 255

11/10/2013

Fairy Tail Chap 254

11/10/2013

Fairy Tail Chap 253

11/10/2013

Fairy Tail Chap 252

11/10/2013

Fairy Tail Chap 251

11/10/2013

Fairy Tail Chap 250

11/10/2013

Fairy Tail Chap 249

11/10/2013

Fairy Tail Chap 248

11/10/2013

Fairy Tail Chap 247

11/10/2013

Fairy Tail Chap 246

11/10/2013

Fairy Tail Chap 245

11/10/2013

Fairy Tail Chap 244

11/10/2013

Fairy Tail Chap 243

11/10/2013

Fairy Tail Chap 242

11/10/2013

Fairy Tail Chap 241

11/10/2013

Fairy Tail Chap 240

11/10/2013

Fairy Tail Chap 239

11/10/2013

Fairy Tail Chap 238

11/10/2013

Fairy Tail Chap 237

11/10/2013

Fairy Tail Chap 236

11/10/2013

Fairy Tail Chap 235

11/10/2013

Fairy Tail Chap 234

11/10/2013

Fairy Tail Chap 233

11/10/2013

Fairy Tail Chap 232

11/10/2013

Fairy Tail tập 231 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 231 phần 1

11/10/2013

Fairy Tail Chap 230

11/10/2013

Fairy Tail Chap 229

11/10/2013

Fairy Tail Chap 228

11/10/2013

Fairy Tail Chap 227

11/10/2013

Fairy Tail Chap 226

11/10/2013

Fairy Tail Chap 225

11/10/2013

Fairy Tail Chap 224

11/10/2013

Fairy Tail Chap 223

11/10/2013

Fairy Tail Chap 222

11/10/2013

Fairy Tail Chap 221

11/10/2013

Fairy Tail Chap 220

11/10/2013

Fairy Tail Chap 219

11/10/2013

Fairy Tail Chap 218

11/10/2013

Fairy Tail Chap 217

11/10/2013

Fairy Tail Chap 216

11/10/2013

Fairy Tail Chap 215

11/10/2013

Fairy Tail Chap 214

11/10/2013

Fairy Tail Chap 213

11/10/2013

Fairy Tail tập 212 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 212 phần 1

11/10/2013

Fairy Tail Chap 211

11/10/2013

Fairy Tail Chap 210

11/10/2013

Fairy Tail Chap 209

11/10/2013

Fairy Tail Chap 208

11/10/2013

Fairy Tail Chap 207

11/10/2013

Fairy Tail Chap 206

11/10/2013

Fairy Tail Chap 205

11/10/2013

Fairy Tail Chap 204

11/10/2013

Fairy Tail Chap 203

11/10/2013

Fairy Tail Chap 202

11/10/2013

Fairy Tail Chap 201

11/10/2013

Fairy Tail Chap 200

11/10/2013

Fairy Tail Chap 199

11/10/2013

Fairy Tail Chap 198

11/10/2013

Fairy Tail Chap 197

11/10/2013

Fairy Tail Chap 196

11/10/2013

Fairy Tail tập 195 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 195 phần 1

11/10/2013

Fairy Tail Chap 194

11/10/2013

Fairy Tail Chap 193

11/10/2013

Fairy Tail Chap 192

11/10/2013

Fairy Tail Chap 191

11/10/2013

Fairy Tail Chap 190

11/10/2013

Fairy Tail Chap 189

11/10/2013

Fairy Tail Chap 188

11/10/2013

Fairy Tail Chap 187

11/10/2013

Fairy Tail Chap 186

11/10/2013

Fairy Tail Chap 185

11/10/2013

Fairy Tail Chap 184

11/10/2013

Fairy Tail Chap 183

11/10/2013

Fairy Tail tập 182 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 182 phần 1

11/10/2013

Fairy Tail Chap 181

11/10/2013

Fairy Tail Chap 180

11/10/2013

Fairy Tail Chap 179

11/10/2013

Fairy Tail Chap 178

11/10/2013

Fairy Tail Chap 177

11/10/2013

Fairy Tail Chap 176

11/10/2013

Fairy Tail Chap 175

11/10/2013

Fairy Tail Chap 174

11/10/2013

Fairy Tail Chap 173

11/10/2013

Fairy Tail Chap 172

11/10/2013

Fairy Tail Chap 171

11/10/2013

Fairy Tail Chap 170

11/10/2013

Fairy Tail Chap 169

11/10/2013

Fairy Tail Chap 168

11/10/2013

Fairy Tail Chap 167

11/10/2013

Fairy Tail Chap 166

11/10/2013

Fairy Tail Chap 165

11/10/2013

Fairy Tail Chap 164

11/10/2013

Fairy Tail Chap 163

11/10/2013

Fairy Tail Chap 162

11/10/2013

Fairy Tail tập 161 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 161 phần 1

11/10/2013

Fairy Tail Chap 160

11/10/2013

Fairy Tail Chap 159

11/10/2013

Fairy Tail tập 158 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 158 phần 1

11/10/2013

Fairy Tail Chap 157

11/10/2013

Fairy Tail Chap 156

11/10/2013

Fairy Tail Chap 155

11/10/2013

Fairy Tail Chap 154

11/10/2013

Fairy Tail Chap 153

11/10/2013

Fairy Tail Chap 152

11/10/2013

Fairy Tail Chap 151

11/10/2013

Fairy Tail Chap 150

11/10/2013

Fairy Tail Chap 149

11/10/2013

Fairy Tail Chap 148

11/10/2013

Fairy Tail Chap 147

11/10/2013

Fairy Tail Chap 146

11/10/2013

Fairy Tail Chap 145

11/10/2013

Fairy Tail Chap 144

11/10/2013

Fairy Tail Chap 143

11/10/2013

Fairy Tail Chap 142

11/10/2013

Fairy Tail Chap 141

11/10/2013

Fairy Tail Chap 140

11/10/2013

Fairy Tail tập 139 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 139 phần 1

11/10/2013

Fairy Tail Chap 138

11/10/2013

Fairy Tail Chap 137

11/10/2013

Fairy Tail Chap 136

11/10/2013

Fairy Tail Chap 135

11/10/2013

Fairy Tail Chap 134

11/10/2013

Fairy Tail Chap 133

11/10/2013

Fairy Tail Chap 132

11/10/2013

Fairy Tail Chap 131

11/10/2013

Fairy Tail Chap 130

11/10/2013

Fairy Tail Chap 129

11/10/2013

Fairy Tail Chap 128

11/10/2013

Fairy Tail Chap 127

11/10/2013

Fairy Tail Chap 126

11/10/2013

Fairy Tail Chap 125

11/10/2013

Fairy Tail Chap 124

11/10/2013

Fairy Tail Chap 123

11/10/2013

Fairy Tail Chap 122

11/10/2013

Fairy Tail Chap 121

11/10/2013

Fairy Tail Chap 120

11/10/2013

Fairy Tail Chap 119

11/10/2013

Fairy Tail Chap 118

11/10/2013

Fairy Tail Chap 117

11/10/2013

Fairy Tail Chap 116

11/10/2013

Fairy Tail Chap 115

11/10/2013

Fairy Tail Chap 114

11/10/2013

Fairy Tail Chap 113

11/10/2013

Fairy Tail Chap 112

11/10/2013

Fairy Tail Chap 111

11/10/2013

Fairy Tail Chap 110

11/10/2013

Fairy Tail Chap 109

11/10/2013

Fairy Tail Chap 108

11/10/2013

Fairy Tail Chap 107

11/10/2013

Fairy Tail Chap 106

11/10/2013

Fairy Tail Chap 105

11/10/2013

Fairy Tail Chap 104

11/10/2013

Fairy Tail Chap 103

11/10/2013

Fairy Tail Chap 102

11/10/2013

Fairy Tail Chap 101

11/10/2013

Fairy Tail Chap 100

11/10/2013

Fairy Tail Chap 99

11/10/2013

Fairy Tail Chap 98

11/10/2013

Fairy Tail Chap 97

11/10/2013

Fairy Tail Chap 96

11/10/2013

Fairy Tail Chap 95

11/10/2013

Fairy Tail Chap 94

11/10/2013

Fairy Tail Chap 93

11/10/2013

Fairy Tail Chap 92

11/10/2013

Fairy Tail Chap 91

11/10/2013

Fairy Tail Chap 90

11/10/2013

Fairy Tail Chap 89

11/10/2013

Fairy Tail Chap 88

11/10/2013

Fairy Tail Chap 87

11/10/2013

Fairy Tail Chap 86

11/10/2013

Fairy Tail Chap 85

11/10/2013

Fairy Tail Chap 84

11/10/2013

Fairy Tail Chap 83

11/10/2013

Fairy Tail Chap 82

11/10/2013

Fairy Tail Chap 81

11/10/2013

Fairy Tail Chap 80

11/10/2013

Fairy Tail Chap 79

11/10/2013

Fairy Tail Chap 78

11/10/2013

Fairy Tail Chap 77

11/10/2013

Fairy Tail Chap 76

11/10/2013

Fairy Tail Chap 75

11/10/2013

Fairy Tail Chap 74

11/10/2013

Fairy Tail Chap 73

11/10/2013

Fairy Tail Chap 72

11/10/2013

Fairy Tail tập 71 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 71 phần 1

11/10/2013

Fairy Tail Chap 70

11/10/2013

Fairy Tail Chap 69

11/10/2013

Fairy Tail Chap 68

11/10/2013

Fairy Tail Chap 67

11/10/2013

Fairy Tail Chap 66

11/10/2013

Fairy Tail Chap 65

11/10/2013

Fairy Tail Chap 64

11/10/2013

Fairy Tail Chap 63

11/10/2013

Fairy Tail Chap 62

11/10/2013

Fairy Tail Chap 61

11/10/2013

Fairy Tail Chap 60

11/10/2013

Fairy Tail Chap 59

11/10/2013

Fairy Tail Chap 58

11/10/2013

Fairy Tail Chap 57

11/10/2013

Fairy Tail Chap 56

11/10/2013

Fairy Tail tập 55 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 55 phần 1

11/10/2013

Fairy Tail Chap 54

11/10/2013

Fairy Tail Chap 53

11/10/2013

Fairy Tail Chap 52

11/10/2013

Fairy Tail Chap 51

11/10/2013

Fairy Tail Chap 50

11/10/2013

Fairy Tail Chap 49

11/10/2013

Fairy Tail Chap 48

11/10/2013

Fairy Tail Chap 47

11/10/2013

Fairy Tail Chap 46

11/10/2013

Fairy Tail Chap 45

11/10/2013

Fairy Tail Chap 44

11/10/2013

Fairy Tail Chap 43

11/10/2013

Fairy Tail Chap 42

11/10/2013

Fairy Tail Chap 41

11/10/2013

Fairy Tail Chap 40

11/10/2013

Fairy Tail Chap 39

11/10/2013

Fairy Tail Chap 38

11/10/2013

Fairy Tail Chap 37

11/10/2013

Fairy Tail Chap 36

11/10/2013

Fairy Tail Chap 35

11/10/2013

Fairy Tail Chap 34

11/10/2013

Fairy Tail Chap 33

11/10/2013

Fairy Tail Chap 32

11/10/2013

Fairy Tail Chap 31

11/10/2013

Fairy Tail Chap 22

11/10/2013

Fairy Tail Chap 21

2/8/2014

Fairy Tail Chap 20

2/8/2014

Fairy Tail Chap 19

2/8/2014

Fairy Tail tập 18 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 18 phần 1

2/8/2014

Fairy Tail Chap 17

2/8/2014

Fairy Tail Chap 16

2/8/2014

Fairy Tail Chap 15

2/8/2014

Fairy Tail Chap 14

2/8/2014

Fairy Tail Chap 13

2/8/2014

Fairy Tail Chap 12

2/8/2014

Fairy Tail Chap 11

2/8/2014

Fairy Tail Chap 10

2/8/2014

Fairy Tail Chap 9

2/8/2014

Fairy Tail Chap 8

1/27/2014

Fairy Tail Chap 7

1/27/2014

Fairy Tail tập 6 phần 2

11/10/2013

Fairy Tail tập 6 phần 1

1/27/2014

Fairy Tail Chap 5

1/27/2014

Fairy Tail Chap 4

1/27/2014

Fairy Tail Chap 3

1/27/2014

Fairy Tail Chap 2

1/27/2014

Fairy Tail Chap 1

1/27/2014

Fairy Tail Chap 0

11/10/2013
 
Bình Luận
 
Share