Apps
Truyện Tranh
Phim Hay
Kho Sách
Thuê nhà
Manga
Truyen Nhan Atula Phan Iii moi nhat chap cuoi online
  • 5
    Kawahara Maratoshi
    Chưa xác định, Action, Adventure,
    Sơ Lược :
    Truyền nhân atula được biết đến ở VN gồm 2 phần :Phần 1 : Nói về KokonoPhần 2: Nói về các thành viên trong dòng họ mutsu.Phần 3 là phần tiếp theo của p1 ( sau khi Kokono sang Brasil )
Danh Sách Chapter