Trang Chủ
Yêu Túc Sơn

Yêu Túc Sơn

Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây...

Tag: